top of page

The Artist

“Her bears are so sweet and mischievous,

it is a mix between tenderness and joke ...

and so we dream and play ... and forget the reality.

Thanks to her to create another world,

a real emotion and a fairy tale everyday when we look at her little characters.”

Aude Berger

Short Introduction

Who?

Always fascinated to do my utmost best to manufacture and refine imaginary creatures and miniatures.Inspiration is drawn from the many pleasant daily objects that surround us, brought alive by own contribution of fantasy and handicraft.Artisticly trained at the Stedelijke Kunstacademie in Sint Niklaas (Belgium)Training: Fashion design (2 years), Juwelry design (2 years) and a 7 years training in moulding and sculpting. 

Where?

Belgium, with capital Brussels, is the West-European country in which I live.My berth is situated at about 60 km north-west of Brussels in the Flemish region, close to Sint Niklaas (East Flanders)As a wheelchair user, I am not that mobile and dependant on others for distant journeys.Having lots of free time, I can abundantly focus on the things that matter and fascinate me in life. 

Aims?

Charing experiences with soulmates.Cross-border exchanges of new ideas in connection with my hobby, opening new horizons and bringing then within reach.In short, being occupied with the things that fascinate me and of which this self-designed website can be an image.    

.........................................

Beknopte Intro

Wie ben ik ?

Steeds gefascineerd om het beste uit mijzelf te halen tot het vervaardigen en verfijnen van onwerkelijke creaturen en miniaturen.Inspiratie geput uit vele dagelijkse leuke dingen om ons heen getracht door eigen inbreng met fantasie en handenarbeid tot leven te brengen.

Artistiek gevormd aan de Stedelijke Kunstacademie te Sint Niklaas (België)Opleiding : ontwerpen van mode (2 jaar) ontwerpen van juwelen (2 jaar) en een 7 jarige opleiding boetseren en beeldhouwen. 

 Waar verblijf ik ?

België, met als hoofdstad Brussel is het west Europees land waar ik woonachtig ben.Mijn ankerplaats situeert zich op zo’n 60 kilometer van Brussel in het Nederlandstalig landsgedeelte dicht bij Sint Niklaas (O.vl.).Als rolstoelgebruiker ben ik echter weinig mobiel en voor grotere verplaatsingen steeds afhankelijk van derden.Beschik over veel vrije tijd en zodoende volop in de mogelijkheid mij te focussen op dingen die mij boeien in het leven.   

Waar wil ik naar toe ?

Ervaringen delen met geestesverwanten.Grensoverschrijdend uitwisselen van nieuwe ideeën aangaande m’n hobby waardoor mogelijk nieuwe horizonten in het bereik zijn.Kortom, steeds bezig zijn met de dingen die mij boeien waarvan mogelijk deze eigen geconstrueerde website reeds een afspiegeling kan zijn (?)  

bottom of page